Promocja!

Marvel Champions Dr Strange Hero Pack (wersja angielska)

Original price was: 59.95zł.Current price is: 53.36zł.

Brak w magazynie

Promocja!

Kiedy znany chirurg, doktor Stephen Strange próbował naprawić swoje połamane ręce za pomocą magii, znalazł nowe powołanie w życiu. Wykorzystując mistyczne siły wykraczające poza nasze śmiertelne zrozumienie, Doktor Strange chroni teraz nasz wymiar jako Sorcerer Supreme! Dzięki Marvel Champions: Doctor Strange Hero Pack, Doctor Strange wzywa siły przekraczające nasze zrozumienie, reprezentowane w grze przez unikalną talię Inwokacji. Jako obrońca naszego wymiaru, Marvel Champions: Doctor Strange Hero Pack oferuje w pełni gotową talię wykorzystującą aspekt Ochrony, aby zapewnić Twojej drużynie bohaterów możliwość obrony przed każdym atakiem z tego świata śmiertelników jak i spoza niego!

Opis wersja angielska:

When renowned surgeon Doctor Stephen Strange sought to fix his broken hands through magical means, he found a new calling in life. Utilizing mystic forces beyond our mortal understanding, Doctor Strange now protects our dimension as the Sorcerer Supreme! With the Marvel Champions: Doctor Strange Hero Pack, Doctor Strange calls upon forces beyond our understanding, represented within the game by a unique Invocation deck. As the defender of our dimension, the Marvel Champions: Doctor Strange Hero Pack offers a fully pre-built deck using the Protection aspect to ensure your team of heroes can defend against any attack, from this mortal realm or beyond!

Waga 02 kg