Marvel Crisis Protocol Cable and Domino (wersja angielska)

159.95

1 w magazynie

Najbliższa wysyłka tego produktu odbędzie się:

Cable, syn przywódcy X-Men, Cyclopsa, został wysłany w przyszłość, aby ocalić własne życie, kiedy został zarażony śmiercionośnym techno-organicznym wirusem. Wychowany przez klan Askani, Cable był w stanie wykorzystać niesamowite moce mutantów aby utrzymać wirusa w ryzach, chociaż ciągłe napięcie uniemożliwia mu osiągnięcie prawdziwego potencjału. Cable, obdarzony niesamowitymi mocami telepatycznymi i telekinetycznymi jest również wyposażony w zaawansowaną broń i technologię z 38 wieku. Cofnąwszy się w czasie, Cable stara się teraz zmienić apokaliptyczną przyszłość w której dorastał i zapewnić wszystkim lepszy świat.

Neena Thurman, znana również jako Domino, była produktem nielegalnego programu rządowego, którego celem było stworzenie ostatecznej zmutowanej broni. Nie chcąc być niczyim pionkiem, Domino uciekła z pomocą swoich mocy i wyruszyła na poszukiwanie własnej drogi życia. Dzięki swojej zdolności do manipulowania prawdopodobieństwem – dbaniu o to, by wszystko zawsze szło po jej myśli – oraz intensywnemu szkoleniu w walce bronią i na pieści, Domino stała się jednym z najniebezpieczniejszych najemników na świecie. Niedługo potem Domino znalazła nowy dom i cel jako bohater zajmując pozycję jednego z głównych członków X-Force.

Marvel: Crisis Protocol – Domino & Cable zawiera:

  •       1 figurkę Cable
  •       1 figurkę Domino
  •       2 podstawy
  •       1 karta Kryzysu
  •       1 Karta Przynależności
  •       2 karty statystyk postaci
  •       4 karty taktyk drużynowych
  •       11 żetonów

Opis wersja angielska:

Cable, the son of the X-Men leader Cyclops, was sent to the future to save his life when he was infected by the deadly techno-organic virus. Raised by Clan Askani, Cable was able to use his own incredible mutant powers to keep the virus in check, though the constant strain limits him from reaching his true potential. Granted incredible telepathic and telekinetic powers from his mutation, Cable is also equipped with advanced weaponry and technology from the 38th century. Having traveled back in time, Cable now seeks to change the apocalyptic future from which he grew up and ensure a better world for all.

Neena Thurman, a.k.a. Domino, was the product of an illicit government program whose goal was to create the ultimate mutant weapon. Unwilling to be a pawn of anyone, Domino escaped with the help of her powers and set out to find her own path in the world. With her ability to manipulate probability fields – ensuring things always go her way – and her extensive training in armed and unarmed combat, Domino became one of the most dangerous mercenaries in the world. Not long after, Domino found a new home and purpose as a hero as a mainstay member of X-Force.

Marvel: Crisis Protocol – Domino & Cable includes:
1 Cable Miniature1 Domino Miniature
2 Bases
1 Crisis Card
1 Affiliation Card
2 Character Stat Cards
4 Team Tactic Cards
11 Tokens