Promocja!

Marvel Crisis Protocol Crimson Dynamo and Darkstar (wersja angielska)

Original price was: 179.95zł.Current price is: 158.40zł.

2 w magazynie

Najbliższa wysyłka tego produktu odbędzie się:

Promocja!

Dimitri Bucharin jest piątym człowiekiem, który nosi tytuł Karmazynowego Dynama i obecnym przywódcą Gwardii Zimowej. Po porażce swojego poprzednika Jurija Pietrowicza Bucharin otrzymał zbroję i kryptonim by mógł walczyć na rozkaz swoich przełożonych w rosyjskiej armii. Człowiek tajemnicy, niewiele wiadomo o przeszłości Karmazynowego Dynama. Okazał się lojalnym i oddanym żołnierzem narodu rosyjskiego, nawet jeśli jego opiekunowie nie okazują mu takiej samej lojalności.

Laynia Petrovna to Darkstar, była członkini super-zespołu zebranego w celu odzyskania nieuchwytnej Czarnej Wdowy. Darkstar uciekła do Stanów Zjednoczonych, gdzie walczyła jako część elitarnej jednostki Czarnej Wdowy. Urodziła się z mocą dostępu do energii wymiaru i może władać nią na wiele sposobów. Kształtując ją w konstrukty czystej mrocznej energii lub uwalniając w potężnych podmuchach, Darkstar nie można lekceważyć.

Opis wersja angielska:

Dimitri Bukharin is the fifth man to bear the title of Crimson Dynamo and the current leader of the Winter Guard. Following the failure of his predecessor Yuri Petrovich, Bukharin was given the suit of power armor and code name to fight at the behest of his superiors in the Russian military. A man of mystery, little is known about this Crimson Dynamo’s past. He has shown himself to be a loyal and dedicated soldier for the Russian people, even when his handlers don’t show him the same loyalty.

Laynia Petrovna is Darkstar, a former member of a super team assembled to reclaim the elusive Black Widow. Darkstar defected to the United States where she has fought as part of the Black Widow’s elite strike force. Born with the power to access the energy of the Darkforce dimension, she can wield in numerous ways. Shaping it into constructs of pure dark energy or unleashing it in powerful blasts, Darkstar is not to be underestimated.