Marvel Crisis Protocol Crystal and Lockjaw (wersja angielska)

159.95

Brak w magazynie

Najbliższa wysyłka tego produktu odbędzie się 22.07.2024 (poniedziałek)

Crystalia Amaquelin jest księżniczką rodziny królewskiej Nieludzi i młodszą siostrą Meduzy, Królowej Nieludzi. Podobnie jak inni nieludzie, Crystal została wystawiona na działanie Mgły Terrigenu w młodym wieku, aby zyskać moc poprzez terrigenezę, nabywając zdolność do kontroli klasycznych żywiołów powietrza, ziemi, ognia i wody. Crystal często towarzyszy jej lojalny towarzysz, Lockjaw.

Lockjaw to gigantyczny nieludzki buldog, który potrafi się teleportować. Służy Nieludzkiej Rodzinie Królewskiej jako eskorta i lojalny obrońca – a także jako środek transportu. Lockjaw może teleportować siebie i osoby znajdujące się w pobliżu w dowolne miejsce na Ziemi lub Księżycu. Lockjaw może również psionicznie śledzić zapachy w różnych wymiarach i ma empatyczną więź z tymi, których chroni. Jeśli jego podopieczni znajdują się w niebezpieczeństwie, Lockjaw zaciekle chroni.

Marvel: Crisis Protocol – Crystal and Lockjaw zawiera:

  •      1 figurka Crystal
  •      1 figurka Lockjaw
  •      2 podstawy
  •      2 karty statystyk postaci
  •      2 karty taktyki zespołu
  •      11 żetonów

Opis wersja angielska:

Crystalia Amaquelin is a princess of the Inhuman Royal Family and younger sister of Medusa, the Queen of the Inhumans. Like other Inhumans, Crystal was exposed to the Terrigen Mists at a young age to gain powers through Terrigenesis, acquiring the ability to psionically control the classic elements of air, earth, fire, and water. Crystal is often accompanied by her loyal companion, Lockjaw.

Lockjaw is a giant Inhuman bull dog with the power of incredible teleportation. He serves the Inhuman Royal Family as an escort and loyal protector – as well as a means of transportation. Lockjaw can teleport himself and those nearby anywhere he desires on the Earth or Moon. Lockjaw can also psionically track scents across dimensions and has an empathic bond to those he protects. If his wards are ever in danger, Lockjaw fiercely protects them with his incredible strength.

Marvel: Crisis Protocol – Crystal and Lockjaw includes:

1 Crystal Miniature
1 Lockjaw Miniature
2 Bases
2 Character Stat Cards
2 Team Tactic Cards
11 Tokens