Marvel Crisis Protocol Mr. Sinister (wersja angielska)

99.95

3 w magazynie

Najbliższa wysyłka tego produktu odbędzie się 26.09.2023 (wtorek)

Kiedyś Nathaniel Essex był biologiem w wiktoriańskim Londynie. Zdając sobie sprawę, że rosnąca liczba ludzkich mutacji sygnalizuje początek nowej ewolucji, Essex odłożył na bok moralność w swoim dążeniu do doskonalenia rasy ludzkiej. Długa droga nieetycznych eksperymentów na ludziach wbrew ich woli ostatecznie doprowadziła go do niesamowitych odkryć i jeszcze większej mocy. Stając się czymś znacznie więcej niż człowiekiem, Nathaniel przekształcił się w niemal nieśmiertelną istotę znaną jako Mister Sinister.

Mister Sinister uważa ostateczną dominację rasy mutantów nad światem za przesądzoną oraz, że teraz należy skupić się na kolejnych krokach. Wierząc, że niektóre genetyczne linie krwi mają większą moc mutacji niż inne, Mister Sinister wybrał członków X-Men jako potencjalne obiekty eksperymentalne. Niezależnie od sprzeciwu, Mister Sinister nie pozwoli, by cokolwiek przeszkodziło mu w dążeniu do ewolucyjnej doskonałości.

Marvel: Crisis Protocol – Mr. Sinister zawiera:

  •     1 figurkę Mister Sinister
  •     1 podstawa
  •     1 karta Kryzysu
  •     1 karta statystyk postaci
  •     2 karty taktyki zespołu
  •     13 żetonów

Opis wersja angielska:

Once, Nathaniel Essex was a biologist in Victorian London. Realizing that an increasing number of human mutations signaled the beginning of a new evolution, Essex put aside morality in his pursuit of perfecting the human race. A long road of unethical experiments on unwilling subjects eventually led to him to incredible discoveries and even greater personal power. Becoming something far more than human, Nathaniel transformed himself into the nearly-immortal being known as Mister Sinister.

Mister Sinister views the mutant race’s eventual dominance over the world as a foregone conclusion, and that now we must look beyond the next step. Believing that certain genetic bloodlines possess greater mutant power than others, Mister Sinister has targeted members of the X-Men as potential experimental subjects. Regardless of the opposition, Mister Sinister will allow nothing to impede his quest for evolutionary perfection.

Marvel: Crisis Protocol – Mr. Sinister includes:

1 Mister Sinister Miniature
1 Base
1 Crisis Card
1 Character Stat Card
2 Team Tactic Cards
13 Tokens