Marvel Crisis Protocol Mysterio & Carnage (wersja angielska)

159.95

Brak w magazynie

Quentin Beck rozpoczął życie przestępcze jako sfrustrowany artysta. Odnoszący sukcesy kaskader i twórca efektów specjalnych w Hollywood, zwrócił się ku życiu przestępczemu po tym, jak nie udało mu się zdobyć uznania, na które, jak sądził, zasłużył. Przywdziewając płaszcz Mysterio, Beck używa iluzji, hipnozy i podstępów, aby wprowadzić w życie swoje przestępcze plany. Wieloletni rywal Spider-Mana, któremu gadżety i inteligencja pozwalają zmierzyć się z supermocnym wrogiem.

Zabójca Cletus Kasady dzielił celę więzienną na Ryker’s Island z Eddiem Brockiem, ludzkim gospodarzem Venoma. Kasady połączył się z szalonym potomkiem oryginalnego symbionta Venoma, który związał się z jego krwioobiegiem, przekształcając go w śmiercionośnego i nieprzewidywalnego złoczyńcę Carnage.

Opis wersja angielska:

Quentin Beck began a life of crime as a frustrated artist. A successful stunt man and special effects creator in Hollywood, he turned to criminal life after failing to gain the recognition he thought he deserved. Donning the mantle of Mysterio, Beck uses illusions, hypnosis, and trickery to enact his criminal schemes. A longtime rival of Spider-Man, Mysterio’s gadgets and intelligence allow him to tangle with his super-powered foe.

The killer Cletus Kasady shared a prison cell on Ryker’s Island with Eddie Brock, the human host of Venom. Kasady merged with an insane offspring of the original Venom symbiote, which bonded to his bloodstream, transforming him into the deadly and unpredictable villain Carnage.