Marvel Crisis Protocol Mystique and Beast (wersja angielska)

159.95

4 w magazynie

Najbliższa wysyłka tego produktu odbędzie się:

Mystique jest niezrównaną zmiennokształtną, która jest w stanie zmienić swój wygląd fizyczny i głos, aby dopasować się do innej osoby jako doskonała kopia. Niewiele wiadomo o jej wczesnym życiu, chociaż twierdzi, że ma ponad 100 lat. W swoim życiu zamordowała kilka znaczących postaci zaangażowanych w sprawy mutantów, podszywała się pod wysokich rangą generałów i polityków oraz wielokrotnie ścierała się z X-Menami.

Dr Hank McCoy jest członkiem-założycielem X-Men, który posiada zwiększoną zwinność i intelekt na poziomie geniuszu. McCoy przeszedł postępujące mutacje, które coraz bardziej nadawały mu dziki, zwierzęcy wygląd, w tym kły, pazury i nadludzkie zmysły. Chociaż jego twarz jest zwierzęca, Bestia zachowuje inteligencję i jest światowym autorytetem w sprawach związanych z mutantami, genetykiem najwyższego szczebla i zaciekłym orędownikiem praw mutantów.

Opis wersja angielska:

Mystique is a peerless shapeshifter, able to alter her physical appearance and voice to match another person’s as a perfect mimic. Little is known about her early life, though she has claimed to be over 100 years old. During her life, she has assassinated several significant figures involved in mutant affairs, imitated high-ranking generals and politicians, and clashed with the X-Men on numerous occasions.

Dr. Hank McCoy is a founding member of the X-Men who possesses enhanced agility and genius-level intellect. McCoy has undergone progressive mutations that have increasingly given him a feral, bestial appearance, including fangs, claws, and superhuman senses. Though his visage is animalistic,Beast retains his intelligence and is a global authority on matters of mutant kind, a top-tier geneticist, and a fierce advocate for mutant rights.