Marvel Crisis Protocol Thanos (wersja angielska)

259.95

Brak w magazynie

Thanos jest jedną z najpotężniejszych istot jakie kiedykolwiek żyły. Mając obsesję na punkcie porządku i losu, Thanos pracuje niestrudzenie aby poskromić wszystkie żywe istoty i zmienić wszechświat według swoich przekonań.

Pomimo swojej nieobliczalnej siły, aby osiągnąć swoje cele, Thanos poświęcił większość swojego życia na zdobycie sześciu Klejnotów Nieskończoności, artefaktów o nieograniczonej mocy kosmicznej, które po połączeniu dają posiadaczowi moc kontrolowania całego istnienia.

Marvel: Crisis Protocol — Thanos zapewnia graczom wszystko, czego potrzebują, aby dodać Thanosa, Szalonego Tytana do swoich gier Marvel: Crisis Protocol. Ten dodatek wprowadza również zasady nowego trybu gry wieloosobowej: Ultimate Encounters.

W Ultimate Encounter: Infinity Gauntlet dwóch graczy łączy siły w ostatniej desperackiej próbie pokonania Thanosa, zanim będzie mógł użyć wszystkich sześciu Klejnotów Nieskończoności i zrealizować swoją szaloną wizję wszechświata.

Opis wersja angielska:

Thanos is one of the most powerful beings to ever live. Obsessed with order and fate, Thanos works tirelessly to bring all living things to heel and remake the universe as he believes it should be.

Despite his incalculable strength, to achieve his goals Thanos has devoted much of his life to acquiring the six Infinity Gems, artifacts of limitless cosmic power that, when combined, grant the bearer the power to control all of existence.

Marvel: Crisis Protocol – Thanos provides players everything they need to add Thanos, the Mad Titan to their games of Marvel: Crisis Protocol. This expansion pack also introduces rules for a new multi-player game mode: Ultimate Encounters.

In Ultimate Encounter: Infinity Gauntlet, two players team up in one last desperate gamble to attempt to defeat Thanos before he can use all six Infinity Gems to fulfill his mad vision for the universe