Marvel Crisis Protocol Captain America&War Machine (wersja angielska)

159.95

Brak w magazynie

Najbliższa wysyłka tego produktu odbędzie się 22.07.2024 (poniedziałek)

Po tym jak serum superżołnierza przestało działać, Steve Rogers powrócił do swojego naturalnego wieku. Nie mogąc dłużej walczyć, wycofał się z roli Kapitana Ameryki. Rogers wybrał Sama Wilsona, jednego ze swoich najbliższych i najbardziej zaufanych sojuszników aby przejął jego tarczę. Wilson udowodnił już, że jest oddany ochronie sprawiedliwości jako Avenger Falcon, a teraz chroni bezbronnych jako Kapitan Ameryka.

Podpułkownik James „Rhodey” Rhodes to War Machine, opancerzony Avenger i chodzący arsenał. Jako osobisty pilot i najbliższy przyjaciel Tony’ego Starka, Rhodes nosi kombinezon bojowy Variable Threat Response, zbroję wyposażoną w różnorodne uzbrojenie, w tym armaty na ramionach, wyrzutnie rakiet, wiązki cząsteczkowe, repulsory i wiele więcej. War Machine łączy jego wieloletnie doświadczenie pilota marynarki i najnowocześniejsze projekty Tony’ego Starka jako Avengera i symbol zmechanizowanej potęgi.

Marvel: Crisis Protocol – Captain America & War Machine zawiera:

  •      1 figurka Kapitana Ameryki
  •      1 figurka War Machine
  •      2 podstawy
  •      2 karty statystyk postaci
  •      4 karty taktyk drużynowych
  •      11 żetonów

Opis wersja angielska:

After the super-soldier serum wore off, Steve Rogers was restored to his natural age. Unable to battle any longer, he retired from the role of Captain America. Rogers chose Sam Wilson, one of his closest and most trusted allies, to take up the shield in his place. Wilson had already proven his commitment to protecting justice as the Avenger Falcon and continues to protect the vulnerable as Captain America.

Lieutenant Colonel James “Rhodey” Rhodes is War Machine, an armored Avenger and walking arsenal. As Tony Stark’s personal pilot and closest friend, Rhodes wears the Variable Threat Response Battle Suit, a suit of armor equipped with a variety of armaments including shoulder-mounted cannons, missile launchers, particle beams, repulsors, and more. War Machine combines his many years of experience as a Marine pilot and Tony Stark’s cutting-edge designs as an Avenger and symbol of mechanized might.

Marvel: Crisis Protocol – Captain America & War Machine includes:
1 Captain America Miniature
1 War Machine Miniature
2 Bases
2 Character Stat Cards
4 Team Tactic Cards
11 Tokens