Marvel Crisis Protocol Magneto and Toad (wersja angielska)

179.95

1 w magazynie

Najbliższa wysyłka tego produktu odbędzie się:

Max Eisenhardt, człowiek, który został Magneto, spotkał się z niewyobrażalną dyskryminacją i złem podczas dojścia Trzeciej Rzeszy do władzy w czasie II wojny światowej. Przeżył, po części dzięki manifestacji swojej zmutowanej mocy do kontrolowania pól magnetycznych. Po wojnie postanowił, że taki los nigdy nie spotka mutantów. Bezkompromisowy bojownik o wolność dla innych mutantów, jego skrajne przekonania o wyższości mutantów wbiły klin między Magneto i jego bliskiego przyjaciela, profesora Xaviera. Wizja Magneto dotycząca rodzaju mutantów skłoniła go do założenia Bractwa Mutantów, które walczy o supremację mutantów.

Mortimer Toynbee, znany jako Toad, jest genetycznie wadliwym mutantem. Wyraźnie zmutowany od urodzenia, został porzucony przez rodziców w sierocińcu, gdzie został wykluczony z powodu swojego wyglądu. Kiedy Magneto go odkrył i zwerbował, Toad przyjął misję podboju rasy ludzkiej, która go odrzuciła i zdegradowała. Toad służy Magneto jako oddany sługa, wykorzystując swoje umiejętności wysokiego skakania i chwytnego języka.

Opis wersja angielska:

Max Eisenhardt, the man who would become Magneto, faced unimaginable discrimination and evil during the Third Reich’s rise to power in World War II. He survived, thanks in part to the manifestation of his mutant power to control magnetic fields. Following the war, he resolved that such a fate would never befall mutant kind. An uncompromising freedom fighter for his fellow mutants, his extreme beliefs for mutant superiority drove a wedge between Magneto and his close friend, Professor Xavier. Magneto’s vision for mutant kind caused him to form the Brotherhood of Mutants, who fight for mutant supremacy.

Mortimer Toynbee, known as Toad, is a genetically flawed mutant. Visibly mutated since birth, he was abandoned by his parents to an orphanage where he was ostracized for his appearance. When Magneto discovered and recruited him, Toad embraced the mission to conquer the human race who had rejected and degraded him. Toad serves Magneto as an unquestioning lackey using his mutant abilities of enhanced jumping and prehensile tongue.